گروه تحقیقاتی برای برنامه های هوشمند مبتنی بر شبکه های بی سیم(winiapp)  عموما بر روی فعال کردن ابزارهای تصمیم گیری هوشمند مبتنی بر داده متمرکز شده است. در این راستا، علایق تحقیقاتی Winiapp  در دو حوزه تقسیم می شود: توسعه شبکه های دسترسی بی سیم در حال ظهور و طراحی برنامه های کاربردی هوشمند موردی مبتنی بر داده.

حوزه اصلی تحقیقات Winiapp  از ابزارهای ریاضی مانند تکنیک‌های بهینه‌سازی، تئوری صف، نظریه گراف، نظریه بازی، آمار، یادگیری ماشین، و یادگیری تقویتی عمیق به منظور طراحی الگوریتم‌ها و معماری‌های جدید برای شبکه‌های بیسیم امن، قابل اعتماد، خود سازماندهی شده استفاده می‌کند. به طور خاص، Winiapp  در حال حاضر بر روی نسل جدید شبکه بی‌سیم به نام 6G  و فناوری‌های توانمند آن مانند محیط‌های هوشمند، هوش مصنوعی در مرز دسترسی شبکه‌های بی‌سیم، شبکه‌های بی‌سیم سه بعدی با کمک پهپاد، و دوقلوهای دیجیتال و سیستم‌های مبتنی بر متاورس متمرکز شده است.

یکی دیگر از حوزه‌های تحقیقاتی اصلی Winiapp، توسعه برنامه‌های هوشمند موردی مبتنی بر سناریو و توان منده شده به هوش مصنوعی است. در این راستا،  Winiapp عمدتاً بر ابزارهای جدید داده کاوی و یادگیری ماشین برای پردازش تحلیلی مجموعه داده های گردآوری شده موردی تمرکز می کند. به طور خاص، محققان  Winiapp در حال حاضر بر طراحی و پیاده‌سازی برنامه های کاربردی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا، از توسعه  شبکه‌های دسترسی بی‌سیم گرفته تا ابزارهای پردازشی هوش مصنوعی، برای حرکت به سمت  روستاهای عشایری هوشمند یا شهرهای کوچک جدید تمرکز کرده‌اند.