رفاه مردم – برای محافظت از کره زمین و تضمین رفاه به عنوان بخشی از برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد، ما قویاً معتقدیم که تجهیز مردم عشایر و روستایی به فناوری های نوظهور ضروری است. در این راستا، هدف اصلی گروه پژوهشی برنامه‌های کاربردی هوشمند مبتنی بر شبکه‌های بی‌سیم  (Winiapp) ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی با توسعه و پیاده سازی شبکه‌های دسترسی بی‌سیم وهمچنین طراحی برنامه‌های کاربردی هوشمند موردی برای مردم روستایی می باشد.

احترام و اخلاق –ما از طریق مقالات خود نمای روشنی از تحقیقات خود را ارائه می دهیم و مجموعه پایگاه داده های جمع آوری شده خود را با دسترسی رایگان، برای تحقیقات آینده در اختیار دیگران قرار خواهیم داد. علاوه بر این، Winiapp ،  طراحی محصولات خود را با سرمایه گذاران و کارآفرینان مختلف به طور کامل به اشتراک می گذارد.

مشارکت و همکاری – برای ارتقای کار تیمی، ما به نظرات مختلف، بحث های سنگین و خلاقیت اعضای تیم خود احترام می گذاریم. علاوه بر این، ما اعضای راه دور داریم که به صورت برخط با ما کار می کنند. مهمتر از آن، ما مشتاق همکاری بین المللی در ماموریت خود هستیم. از این رو، ما تمام تلاش خود را می کنیم تا با گروه های تحقیقاتی مختلف در سراسر جهان همکاری های رو به رشد داشته باشیم.