اخبار و رویدادها

 • ناهار گروهی، زمستان 1401.

 • «برگزاری بوت کمپ آموزشی ساخت دستگاه های اینترنت اشیا” توسطگروه Winiapp در مدرسه زمستانی 3 روزه اینترنت اشیا در دانشگاه شهید چمران اهواز، ، ایران، زمستان 1401.

 • پیاده سازی عملی تکنیک تولید کلید لایه فیزیکی کارآمد برای شبکه های بی سیم ایمن، برد بلند و کم مصرف در محیط دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران، پاییز 1401.

 • دعوت از دکتر نادری سورکی درپخش زنده شبکه استانی خوزستان به منظور توضیح سیستم جستجو و نجات هوشمند پهپاد طراحی شده توسط گروه Winiapp، پاییز 1401

 • آزمایش موفقیت آمیز سیستم جستجو و نجات هوشمند با استفاده از شبکه های بی سیم دوربرد به کمک پهپاد بر فراز مناطق کوهستانی منگشت، شهر قلعه تل، استان خوزستان، ایران، بهار 1401.

 • دعوت از دکتر نادری سورکی درپخش زنده شبکه استانی خوزستان به منظور توضیح سیستم گلخانه هوشمند مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا، طراحی شده توسط گروه Winiapp، تابستان 1400.

 • آقای حامد بختیاری دوره کارشناسی ارشد را با عنوان “رمز نگاری و ارتباطات ایمن” در دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، پاییز 1400 آغاز کرد.

 • آقای سجاد احمدی نبی دوره کارشناسی ارشد را با عنوان “بیوالکتریک” در دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، پاییز 1400 آغاز کرد.

 • شام گروهی، تابستان 1400.

 • آزمایش موفق توسعه گلخانه هوشمند مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا در مناطق متمایز روستایی نزدیک شهرستان قلعه‌تل، استان خوزستان، ایران، بهار 1400.

 • آزمایش موفق توسعه گلخانه هوشمند مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا در مناطق متمایز روستایی نزدیک شهرستان قلعه‌تل، استان خوزستان، ایران، بهار 1400.