بنیانگذار و مدیر Winiapp

مهدی نادری سورکی

دکتر مهدی نادری سورکی دکترای خود را در رشته شبکه های مخابراتی از دانشگاه صنعتی اصفهان، در سال 1397 دریافت کرد. وی از سال 1393 تا 1396 سمت محقق پژوهشی در گروه مخابرات بیسیم، دانشگاه ایالتی پلی تکنیک ویرجینیا آمریکا را برعهده داشته است. ایشان در حال حاضر، استادیار گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز هستند.

اعضای تیم ما

هدف و نقشه راه ما

هدف اولیه ما تسریع مقرون به صرفه اجرای اهداف توسعه پایدار (SDGs) مانند بهداشت، تجارت، آموزش و کشاورزی در مناطق بسیار دورافتاده است،  که پلتفرم دهکده هوشمند نامیده می شود. به طور خاص، ما بر توسعه راه‌حل‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی و سناریو محور روستایی-عشایری متمرکز شده‌ایم. این راه‌حل‌ها شامل پیاده‌سازی شبکه‌های دسترسی بی‌سیم نوین و برنامه‌های کاربردی مبتنی بر اینترنت اشیاء هوشمند برای عشایر و مردم ساکن در مناطق روستایی و روستاها می باشد.

همکاری با ما

اگر علاقه مند به پیاده‌سازی راه حل های ما برای جوامع روستایی-عشایری خود هستید یا در پروژه های خود، علاقه‌مند به همکاری با ما هستید، لطفا با ما  تماس بگیرید.