سمینارها و کارگاه های آموزشی

  • گروه Winiapp کارگاه ها و سمینارهای مختلفی را در مورد فناوری های به روز و جدید ارائه می دهد. بر اساس درخواست چندین شرکت، دانشگاه یا افراد مختلف، کارگاه‌های آموزشی متفاوتی در مراکز مشتریان یا دانشگاه‌ها برگزار شده است. برخی از عناوین سمینارها و کارگاه های آموزشی ما به شرح زیر است:
  • فناوری های نوظهور بی سیم: رایانش ابری، شبکه های بی سیم نسل پنجم، و عینک های هوشمند
  • مسیر حرکت به سمت اینترنت صنعتی اشیا و تولید دیجیتال
  • کاربردها و روندهای آینده اینترنت اشیاء صنعتی در صنایع نفت و گاز
  • کاربردها و روندهای آینده اینترنت اشیاء صنعتی در صنایع فولاد
  • دوقلوی دیجیتال و متاورس در صنایع آینده

علاوه بر این، Winiapp می تواند کارگاه یا سمینار تخصصی و موردی را با توجه به نیازهای صنایع یا دانشگاه ها ارائه دهد.