کلاس های عملی-آموزشی و بوت کمپ‌ها

Winiapp  چندین کلاس آموزشی و همچنین بوت کمپ را به شرح زیر ارائه می دهد:

  • مراحل طراحی شبکه بی سیم:

ویژگی های ارتباط بی سیم

طراحی نقاط دسترسی بیسیم و افزایش پوشش دهی

بهینه سازی شبکه های بی سیم

مرور تکنیک‌های تضمین قابلیت اطمینان بسیار بالا، زمان تأخیر کم و امنیت

نظارت و مدیریت شبکه های بی سیم

شبکه بی سیم در حال ظهور: zigbee، LoRa، 5G  و فراتر از آن

  • پروژه های یادگیری ماشین مبتنی بر شبکه های عصبی و ابزارهای یادگیری عمیق

مقدمه ای بر یادگیری عمیق

ساختارسازی پروژه‌های مبتنی بر یادگیری عمیق

مدل های شبکه عصبی کانولوشنال

مدل های شبکه عصبی متوالی

پروژه‌های یادگیری ماشین عملی

  • بازارهای صنعتی اینترنت اشیا و امنیت:

نمای کلی انقلاب صنعتی نسل چهارم

حوزه های کاربردی برتر سیستم عامل های بلادرنگ مبتنی بر اینترنت اشیا  در صنعت

شبکه های دسترسی بی سیم و پروتکل ها در صنعت

مدل‌های حمله و چالش‌ها در شبکه‌های بی‌سیم

افزایش امنیت در شبکه های بی سیم صنعتی موجود

پلتفرم ها و خدمات اینترنت اشیا  صنعتی

  • بوت کمپ های پوشش دهنده تخصص در اینترنت اشیا :

دستگاه‌های اینترنت اشیا

شبکه بی سیم دسترسی  اینترنت اشیا

پلتفرم اینترنت اشیا و رایانش ابری

امنیت اینترنت اشیا

  • بوت کمپ هایی که دستگاه اینترنت اشیا:

پلتفرم آردوینو و برنامه نویسی C

رابط کاربری با آردوینو

پلتفرم Raspberry Pi  و برنامه نویسی پایتون

رابط کاربری با Raspberry Pi

اجرای پروژه اینترنت اشیا

  • علاوه بر این، Winiapp می‌تواند براساس نیازهای صنایع یا دانشگاه‌ها کلاس‌های محتوایی یا بوت کمپ‌های تخصصی ارائه دهد.