هدف اخلاقی Winiapp، به اشتراک گذاری رایگان مجموعه پایگاه داده های آزمایش ها و اندازه گیری عملی است. امیدواریم این مجموعه داده ها به دیگران در تحقیقات و پروژه های آنها کمک کند.

  • پارامترهای کانال بی سیم LoRa پهپاد به زمین از جمله RSSI، SNR و تحویل بسته.
  • لینک دانلود
  • اگر از این مجموعه داده استفاده می کنید، لطفاً مقاله زیر را ذکر کنید.