• Winiapp  سیستم‌  نظارت بر کیفیت هوا و آتش سوزی  جنگل ها ی دور از دسترس کوهستان مبتنی بر اینترنت اشیا را با قیمت مناسب و قابلیت اطمینان بالا برای رفع نیاز محیط بانان و جنگل داران با موفقیت پیاده سازی کرده است.
  • جنگل های یکی از مهمترین منابع طبیعی هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی ما اثر میگذارند. اما سالیان درازی استکه  وقوع آتش سوزی در جنگل ها، به خصوص جنگل های دور از دسترس زاگرس، موجب از بین رفتن درختان بلوطی می شود، که سالیان سال زمان برده تا این درختان بلوط رشد کنند. تشخیص به موقع زمان و همچنین مکان آتش سوزی در مناطق جنگلی دور از دسترس،به جنگل بانان این امکان را می دهد با صرف هزینه کمتر و سریع تر از گشترش آتش جلوگیری کنند. لذا گروه Winiapp بر این شد که راه حلی برای رفع این مشکل ارائه دهد.
  • راه حل پیشنهادی ما، شامل شبکه های بی سیم  کم مصرف و برد بلند, پلتفرم های اینترنت اشیا و اپلیکیشن های موبایل است. دستگاه های انتهایی شبکه بی سیم با توان مصرفی کم، مجهز به حسگرهای دما، رطوبت، و تشخیص آتش هستند، در سرتاسرمناطق جنگلی درختان بلوط و علفزار های خشک زیر این درختان در منطقه ای از کوهستان منگشت در نزدیکی روستای مال آقا نصب شده اند. سپس دستگا های بیسیمی میانی با نام دروازه مجهز به باتری و همچنین شارژر خورشیدی بر دیواره های کوه های صخره ای در ارتفاع بالا نصب شده اند تا داده ها را از دستگاه های انتهایی نزدیک درختان دریافت و این اطلاعات را در چندین گام  به شبکه دسترسی موبایل انتقال دهند.  دستگاه های دروازه داده ها را از طریق اینترنت سیمکارت به شبکه موبایل و سپس به پلتفرم اینترنت اشیا در سرورمرکزی  ارسال می کنند.
  • پلت فرم اینترنت اشیا، داده های جمع آوری شده را با استفاده از نمودارهای مختلف به جنگلبانان نشان می دهد. این نمایش داده ها را می توان با استفاده از برنامه های کاربردی تلفن همراه با اتصال بع اینترنت نیز مشاهده کرد. بنابراین، جنگل بانان می توانند از راه دور پارامترهای مهم جنگل های کوهستانی در مناطق دور از دسترس را نظارت کنند. علاوه بر رطوبت و کیفیت هوای جنگل ها در مناطق کوهستانی، در صورت وقوع آتش سازی زمان ومحدوده مکانی آتش به جنگل بانان به صورت آنلاین و بلادرنگ اطلاع رسانی خواهد شد.
  • ما این سیستم را در کوهستان منگشت، در نزدیکی روستای مال آقا، شهر قلعه تل، استان خوزستان با موفقیت  پیاده سازی کرده ایم. علت انتخاب این منطقه برای پیاده سازی این سیستم،پیشنهادات آقای فرید کیانی مقدم، امدادگر، محیط بان محلی این منطقه، و سرپرست باشگاه کوهنوردی کیان قلعه تل، بوده است. با تایید آقای فرید کیانی چندین آتش سوزی در سال های اخیر در این منطقه رخ داده استکه موجب از دست رفتن حجم وسیعی درختان بلو زاگرس در این منطقه شده است. و علت وسعت بالای این آتش سوزی های گسترش آتش و عدم اطلاع از زمان و مکان دقیق آن بوده است. امیداست با راه حل ارئه شده توسط گروه Winiapp این مشکل برطرف شود تا محیط بانان قلعه تل سریع تر جلوی گشترش آتش سوزی را در مناطق کوهستانی بگیرند.