مهدی نادری سورکی
رهبر Winiapp

دکتر مهدی نادری سورکی دکترای خود در رشته شبکه های مخابراتی از دانشگاه صنعتی اصفهان، در سال 1397 دریافت کرد. وی از سال 1393 تا 1396 سمت محقق پژوهشی در گروه مخابرات بیسیم، دانشگاه ایالتی پلی تکنیک ویرجینیا آمریکا را برعهده داشت. ایشان در حال حاضر، استادیار گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز هستند. ایشان در آنجا آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های بی سیم هوشمند (IWiN) را در گروه مهندسی برق در دانشگاه شهید چمران هدایت می کند. او همچنین موسس و رهبر کارآفرینی گروه تحقیقاتی برای برنامه های کاربردی هوشمند مبتنی بر شبکه های بی سیم (Winiapp)  در مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه شهید چمران است. علایق اصلی پژوهشی دکتر نادری شامل طراحی الگوریتم‌ها و معماری‌های جدید برای شبکه‌های بی‌سیم نسل بعدی با استفاده از ابزارهای ریاضی مانند یادگیری ماشین، نظریه بازی، نظریه گراف، تئوری صف، تکنیک‌های بهینه‌سازی، فرآیند نقطه‌ای و سیستم‌های چند عاملی است. علاوه بر این، او همچنین بر توسعه ابزارهای پردازش داده مبتنی بر هوش مصنوعی و سیستم های جمع آوری داده مبتنی بر شبکه دسترسی بی سیم برای طراحی برنامه های کاربردی هوشمند در مناطق مختلف مانند روستاهای هوشمند عشایری و همچنین شهرهای کوچک هوشمند متمرکز است.

حسین آقاجری
مدیر پروژه و محقق ارشد در Winiapp

مهندس حسین آقاجری مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال   1397 دریافت کرد.  وی از سال 1398 در چندین پروژه شبکه بی سیم و مبتنی بر اینترنت اشیا به عنوان محقق در     Winiapp  فعالیت کرده است. حسین در حال حاضر به عنوان مدیر پروژه و محقق ارشد در Winiapp  فعالیت می کند و در آنجا بر روی آخرین فناوری های بی سیم همراه با سیستم های تعبیه شده برای شهرها و روستاهای هوشمند آینده کار می‌کند. علاقه مندی های اصلی تحقیقاتی او سیستم‌های تعبیه‌شده، دستگاه‌های اینترنت اشیا و شبکه‌های مخابراتی بی سیم کم توان-برد بلند (LPWAN)  را شامل میگردد.

حامد بختیاری بابادگانی
محقق ارشد در Winiapp

آقای حامد بختیاری مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق از دانشگاه شهید چمران اهواز, در سال 1398 دریافت کرد. ایشان از سال 1398 به عنوان برنامه نویس و محقق مخابرات امن در Winiapp مشغول به کار بوده است. حامد در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف است و بر روی رمزنگاری کاربردی و امنیت شبکه متمرکز است. در حال حاضر، او همچنین به عنوان محقق ارشد در Winiapp  بصورت دور کار فعالیت می کند. علایق اصلی تحقیقاتی او شامل اینترنت اشیا صنعتی، امنیت شبکه و رمزنگاری، مخابرات امن در اینترنت اشیا و الگوریتم های یادگیری عمیق برای مشکلات امنیتی است.

سجاد احمدی نبی
محقق ارشد در winiapp

آقای سجاد احمدی نبی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق از دانشگاه شهید چمران اهواز، در سال 1398 دریافت کرد. وی از سال 1398 به عنوان محقق و توسعه دهنده سیستم های دیجیتال برای شبکه های مخابراتی بی سیم مانند پیاده سازی شبکه بی سیم کم توان-برد بلند ((LoRa فعالیت کرده است. وی در حال حاضر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است و بر روی علوم اعصاب تمرکز دارد. در حال حاضر، او همچنین محقق ارشد درWiniapp است که به صورت دورکار فعالیت می‌کند. علایق اصلی تحقیقاتی او شامل اینترنت اشیا زیست پزشکی، شبکه های زیست پزشکی، علوم اعصاب محاسباتی، الکتروفیزیولوژی و یادگیری در مغز و ماشین است.